Web Operations

Why Trust Techopedia

What Does Web Operations Mean?

Web operations (WebOps) refers to the overall processes and tasks of websites and the Web-based operations of IT applications and services. It is part of the IT system management that deals with providing end-to-end management of an organization’s Web-based resources.

Advertisements

Techopedia Explains Web Operations

WebOps is a broad concept that includes a list of different tasks and technologies that enable managing Web-based processes and tasks. Typically, the scope of Web operations includes network monitoring, load balancing, availability, disaster recovery, server software and hardware, security, storage, databases and more.

The ultimate goal of WebOps is to ensure seamless operations and delivery of all Web properties to local and remotely connected users. WebOps is generally performed by a specialized WebOps team within enterprise environments, which have a broad understanding of networks, system monitoring and administration, security and the other operational components of a website, Web application or Web service.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…