PRISM Program

Why Trust Techopedia

What Does PRISM Program Mean?

The PRISM program is a U.S. federal government surveillance program orchestrated by the National Security Agency (NSA). It has been in existence for several years but became more public in early 2013 after a testimony from Edward Snowden, a former NSA administrative employee.

Advertisements

Techopedia Explains PRISM Program

The PRISM program obtains a wide variety of data about individuals, including data from the assets of large tech companies, like Google, Microsoft, Facebook, Yahoo and Apple. Information captured by PRISM includes email, documentation, visual data and telecommunication logs. The program is controversial because of its potential use to target American citizens or individuals that reside in the United States.

The PRISM program is also globally controversial because of its collection of data about individuals outside the United States. The PRISM program operates under the U.S. Foreign Intelligence Surveillance Court (FISA Court). Additional controversy surrounds whether the court typically upholds surveillance requests and how court hearings on surveillance are operated. In general, citizens are beginning to demand more transparency about the PRISM program’s approval process and what this program represents in terms of civil rights and digital privacy.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…