BlueJ

Why Trust Techopedia

What Does BlueJ Mean?

BlueJ is an Integrated Development Environment (IDE) for the Java programming language. This software application helps to provide a more precise interface for creating projects and coding in Java.

Advertisements

Techopedia Explains BlueJ

BlueJ was primarily built to assist with user education on object-oriented programming. The interface supports visual views of classes and coded objects. The idea is that by ordering and organizing visual representations of Java code, these kinds of tools can make programming languages like Java easier to use. In object-oriented programming studios like MS Visual Basic environments, the idea of object-oriented programming uses a multi-view strategy to show both visual objects and the underlying source code. The same idea is at work in the BlueJ interface. Users can create new projects in BlueJ and add classes from outside files. As with many of these kinds of applications, source code is represented on other layers of the interface, with icons.

Another feature of BlueJ that users can compile code in the program. Other elements of BlueJ include a ‘code pad’ tool for looking at smaller pieces of Java code, as well as regression testing resources and multilingual support for a global user base.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…