Back-End Developer

Why Trust Techopedia

What Does Back-End Developer Mean?

A back-end developer is a type of programmer who creates the logical back-end and core computational logic of a website, software or information system. The developer creates components and features that are indirectly accessed by a user through a front-end application or system.

Advertisements

Techopedia Explains Back-End Developer

Back-end developers primarily develop and maintain the core functional logic and operations of a software application or information system. Typically, a back-end developer has expert programming skills in C++, C#, Java and other high-level programming languages.

The key job role of a back-end developer is to ensure that the data or services requested by the front-end system or software are delivered through programmatic means. Back-end developers also create and maintain the entire back-end of a system, which consists of the core application logic, databases, data and application integration, API and other back-end processes. Moreover, a back-end developer performs the testing and debugging of any back-end application or system.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…