Big Data Management

Why Trust Techopedia

What Does Big Data Management Mean?

Big data management refers to the efficient handling, organization or use of large volumes of structured and unstructured data belonging to an organization.

Advertisements

Techopedia Explains Big Data Management

Big data management allows a company to understand its customers better, develop new products and make important financial decisions based on the analysis of large amounts of corporate data.

Big data management involves various processes such as the following:

  • Monitoring and ensuring the availability of all big data resources through a centralized interface/dashboard.
  • Performing database maintenance for better results.
  • Implementing and monitoring big data analytics, big data reporting and other similar solutions.
  • Ensuring the efficient design and implementation of data life-cycle processes that deliver the hisghest quality results.
  • Ensuring the security of big data repositories and control access.
  • Using techniques such as data virtualization to reduce the volume of data and improve big data operations with faster access and less complexity.
  • Implementing data virtualization techniques so that a single data set can be used by multiple applications/users simultaneously.
  • Ensuring that data are captured and stored from all resources as desired.
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…