Sentiment Analysis

Why Trust Techopedia

What Does Sentiment Analysis Mean?

Sentiment analysis is a type of data mining that measures the inclination of people’s opinions through natural language processing (NLP), computational linguistics and text analysis, which are used to extract and analyze subjective information from the Web – mostly social media and similar sources. The analyzed data quantifies the general public’s sentiments or reactions toward certain products, people or ideas and reveal the contextual polarity of the information.

Advertisements

Sentiment analysis is also known as opinion mining.

Techopedia Explains Sentiment Analysis

Sentiment analysis uses data mining processes and techniques to extract and capture data for analysis in order to discern the subjective opinion of a document or collection of documents, like blog posts, reviews, news articles and social media feeds like tweets and status updates.

Sentiment analysis allows organizations to track the following:

  • Brand reception and popularity
  • New product perception and anticipation
  • Company reputation
  • Flame/rant detection
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…