Encryption Software

Why Trust Techopedia

What Does Encryption Software Mean?

Encryption software is a type of security program that enables encryption and decryption of a data stream at rest or in transit. It enables the encryption of the content of a data object, file, network packet or application, so that it is secure and unviewable by unauthorized users.

Advertisements

Techopedia Explains Encryption Software

Encryption software encrypts data or files by working with one or more encryption algorithms. Security personnel use it to protect data from being viewed by unauthorized users.

Typically, each data packet or file encrypted via encryption software requires a key to be decrypted to its original form. This key is generated by the software itself and shared between the data/file sender and receiver. Thus, even if the encrypted data is extracted or compromised, its original content cannot be retrieved without the encryption key. File encryption, email encryption, disk encryption and network encryption are widely used types of encryption software.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…