Systems Security Certified Practitioner

Why Trust Techopedia

What Does Systems Security Certified Practitioner Mean?

A system security certified professional (SSCP) is a vendor-neutral beginner certification that evaluates, tests and certifies an individual’s abilities in implementing and managing information security. It is developed, maintained and monitored by the International Information Systems Security Certification Consortium ((ISC)2) for entry-level candidates seeking a career or skills in information security.

Advertisements

Techopedia Explains Systems Security Certified Practitioner

SSCP is among the many certifications offered by (ISC)2. An individual must pass the test and provide one year of work experience to be eligible for the certification. The key topics covered include:

  • Access controls
  • Security operations and administration
  • Monitoring and analysis
  • Risk response and recovery
  • Cryptography
  • Networks and communications
  • Malicious code and activity

SSCP is designed for information security professionals that are new or have very limited experience in information security.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…