Certified in Risk and Information Systems Control

Why Trust Techopedia

What Does Certified in Risk and Information Systems Control Mean?

Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC) is a vendor-neutral certification that validates an individual’s skills in the fields of information system control and risk management.

Advertisements

It is developed, maintained and tested by ISACA. CRISC is designed for individuals that help businesses in implementing information system controls and mitigate business risks.

Techopedia Explains Certified in Risk and Information Systems Control

To qualify for certification, an individual must pass a three-hour exam and have five years of experience in IT risk management or any of the key domains listed below:

  • Risk identification, assessment and evaluation
  • Risk response
  • Risk monitoring
  • Information systems control design and implementation
  • IS control monitoring and maintenance

The individual must have skills and practical experience in information system control and risk management and a grasp of IS control and risk frameworks. The job of a CRISC-certified individual is to design and implement information system control and management strategy to protect an organization from IT risks.

Risk professionals, control professionals, business analysts and project managers are some of the job roles associated with CRISC qualification.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…