Security Testing

Why Trust Techopedia

What Does Security Testing Mean?

Security testing is the process of evaluating and testing the information security of hardware, software, networks or an IT/information system environment.

Advertisements

It enables reviewing and certifying the security level of a given IT asset or facility against the key pillars/components of information security including:

  • Confidentiality
  • Availability
  • Integrity
  • Authentication
  • Authorization
  • Non-repudiation

Techopedia Explains Security Testing

Security testing generally involves simulating one or more malicious attacks on a given IT asset or system. It works by first reviewing the existing system for known vulnerabilities and exploiting those using manual and automated security testing tools and techniques (usually a combination of ethical and non-ethical hacking/malicious attacks or activities).

The outputs help information security administrators in benchmarking the information systems’ protection against such threats and vulnerabilities. Security testing can be part of a comprehensive information system audit process of an existing IT environment or is performed on newly developed/deployed software, hardware, and network and/or information system.

Penetration testing is a common example of security testing.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…