Manual Testing

Why Trust Techopedia

What Does Manual Testing Mean?

In software testing, manual testing is the process of manually reviewing and testing a software/application for errors, defects and/or vulnerabilities.

Advertisements

This type of testing is performed by software developers and testers, without any automated tools, to identify any defects within the software from the perspective/experience of an end user.

Techopedia Explains Manual Testing

Manual testing is usually part of a comprehensive software testing process and is performed prior to software release. Software testers use and review the developed software the way an end user would use it. The testing process can be a systematic process that uses formal test plans and action cases or can informally be performed by a user domain expert. Software can be tested for multiple user roles such as for software admin and software user—both using software but in a different way. Some of the steps within a manual testing approach include:

  • Unit testing
  • User acceptance testing (UAT)
  • Integration testing
  • System testing

Although manual testing primarily reviews and tests a website from an end-user perspective, manual testing may also be performed by software developers/testers using their knowledge and experience to identify defects within software.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…