Test Management Software

Why Trust Techopedia

What Does Test Management Software Mean?

In software testing, test management software is a type of workflow/project management software that enables software developers and/or testers to manage and document the software testing process.

Advertisements

It equips the software testing team with a central interface to record, retrieve, compare and analyze software testing results.

Techopedia Explains Test Management Software

Test management software is primarily used by software houses/publishers that develop multiple or complex software having regular software testing requirements. Test management software enables:

  • Managing test cases
  • Requirements tracking
  • Reporting
  • Bug tracking
  • Other software testing-related processes

Most test management software is designed to be integrated with software development and testing processes and technologies/applications. Developers can retrieve test data from the application and provide software testers with reporting on software testing life cycle.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…