Cloud Monitoring

Why Trust Techopedia

What Does Cloud Monitoring Mean?

Cloud monitoring is the process of reviewing, monitoring and managing the operational workflow and processes within a cloud-based IT asset or infrastructure. It is the use of manual or automated IT monitoring and management techniques to ensure that a cloud infrastructure or platform performs optimally.

Advertisements

Techopedia Explains Cloud Monitoring

Cloud monitoring is primarily part of cloud security and management processes, and it is generally implemented through automated monitoring software that provides central access and control over cloud infrastructure. Cloud administrators can review the operational status and health of any cloud-based device or component.

In addition to monitoring and ensuring cloud infrastructure/solution/service availability, cloud monitoring data also helps in evaluating the performance of the entire infrastructure on a modular level. Properties such as server uptime and response rate report can help in evaluating customer/user experience.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…