Data Center Automation

Why Trust Techopedia

What Does Data Center Automation Mean?

Data center automation is the process of managing and automating the workflow and processes of a data center facility.

Advertisements

It enables automating the bulk of the data center operations, management, monitoring and maintenance tasks that otherwise are performed manually by human operators.

Techopedia Explains Data Center Automation

Data center automation is primarily delivered through a composite data center automation software solution that provides centralized access to all or most data center resources.

Typically, data center automation enables automating the servers, network and other data center management tasks.

Some of the features of a data center automation solution include:

  • Create and automate all data center scheduling and monitoring tasks.

  • Provide data center-wide insight into server nodes and their configurations.

  • Automates routine processes such as patching, updating and reporting

  • Enables data center processes and controls to be in compliance with the standards and policies.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…