Data Center Networking

Why Trust Techopedia

What Does Data Center Networking Mean?

Data center networking is the process of establishing and interconnecting the entire physical and network-based devices and equipment within a data center facility.

Advertisements

It enables a digital connection between data center infrastructure nodes and equipment to ensure that they can communicate and transfer data between each other and on an external network or Internet.

Techopedia Explains Data Center Networking

Typically, data center networking creates a network infrastructure that is:

  • Stable, secure and reliable
  • In line with the industry regulations and meets organization/customer/users needs
  • Supports networking requirements for modern technologies such as cloud computing and virtualization
  • Scalable and can easily meet the requirements of network communications in peak usage

The components and technologies that make up data center networking generally include:

  • Networking equipment (routers, switches, modems, etc.)
  • Network cabling (LAN/WAN and network interface cabling)
  • Network addressing scheme such as IP V4 or IP V6
  • Network security (security protocols/encryption algorithms, firewalls, IDS)
  • Internet connectivity (satellite, DSL, wireless, optical)
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…