Deleted File Recovery

Why Trust Techopedia

What Does Deleted File Recovery Mean?

Deleted file recovery is the process of recovering and restoring data and files that are deleted deliberately or accidentally by a user or through a virus/malware. It enables users to recover the same instance of a file that was deleted from the computer or storage device.

Advertisements

Deleted file recovery is also known as undeleting files.

Techopedia Explains Deleted File Recovery

Deleted file recovery primarily refers to recovering deleted files that were emptied from the recycle bin of the computer, or lost their system formatting. Typically, in computer storage, data usually is not erased from the drive, even after emptying the recycle bin and disk formatting. Instead, for each file/data that is deleted or formatted, the storage drive removes the access to that location, and marks it as available for future data storage needs.

The deleted file recovery process can still access that data until any new data has been overwritten on that location. Deleted file recovery is done through a data or deleted file recovery software.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…