Retainable Evaluator Execution Framework

Why Trust Techopedia

What Does Retainable Evaluator Execution Framework Mean?

A Retainable Evaluator Execution Framework (REEF) is a specific kind of technology that is compatible with Apache Hadoop data and analytics software. Within the REEF framework, developers can create fault tolerant systems that have the versatility required for changing business needs.

Advertisements

Techopedia Explains Retainable Evaluator Execution Framework

Retainable Evaluator Execution Framework (REEF) is a Microsoft project that was designed to help to provide language-independent and versatile ‘composeability’ systems.

Working with elements of Hadoop such as MapReduce and YARN, the REEF framework allows for different kinds of data caching systems and other options that will help with scalability.

REEF is also associated with machine learning projects.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…