RAID Data Recovery

Why Trust Techopedia

What Does RAID Data Recovery Mean?

RAID data recovery is the process of recovering and restoring data from a RAID storage architecture or infrastructure.

Advertisements

It uses a combination of automated and manual data recovery processes to extract and restore data from one or more RAID drives and storage components. RAID data recovery can be implemented on both hardware- and software-based RAID.

Techopedia Explains RAID Data Recovery

RAID data recovery is different from standard data recovery processes as the RAID storage architecture uses a unique and complex method of storing and extracting data. RAID data recovery can be for any of the RAID levels including RAID 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 10. Recovery is usually required due to technical errors such as:

  • Faulty hard disk
  • Faulty controllers
  • Data overwritten
  • Application/software corruption
  • Reformatting

RAID recovery generally requires reconstruction of all RAID storage arrays to original or last known good settings and configuration. The individual/software must know the RAID configuration at the hardware, software and firmware level to successfully retrieve data.

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…