Network Performance Monitoring

Why Trust Techopedia

What Does Network Performance Monitoring Mean?

Network performance monitoring is a routine process to evaluate, analyze, report and track on the performance of a computer network.

Advertisements

It enables network administrators and managers to keep track of the overall performance and quality of network service delivery of the underlying network.

Techopedia Explains Network Performance Monitoring

Network performance monitoring primarily enables routinely checking and optimizing the network for performance. Typically, it is done through network performance monitoring software, network monitoring or management software that provides statistical insight and metrics into network performance. Some of the metric measures within performance monitoring include:

  • Network availability and response time
  • Network download and upload speeds
  • Network delays

Once these metrics reach or are about to reach their minimum or maximum threshold, network administrators and managers are informed about it so they can take preventive or meditative measures to ensure the network remains on or above required performance levels.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…