Asset Management Software

Why Trust Techopedia

What Does Asset Management Software Mean?

Asset management software is a dedicated application which is used to record and track an asset throughout its life cycle, from procurement to disposal. It provides an organization with information like where certain assets are located, who is using them, how they are being utilized and details about the asset. The asset management software is used for management of both software and hardware assets.

Advertisements

Asset management software is also known as an asset management tool.

Popular Asset Management Software

Manage your assets in one place with these popular software providers:

 

Techopedia Explains Asset Management Software

Asset management software tracks every aspect of an asset and is very useful to an organization because, aside from keeping track of assets, it can also provide additional functions like:

 • Measuring vendor performance
 • Optimization of supplier portfolio
 • Vendor audit and policy compliance
 • Optimization of costs for licensing
 • Streamlining of procurement processes

Benefits of asset management software include:

 • Maximize utilization and value of assets
 • Enable informed decision making through cost transparency
 • Proactive software license compliance
 • Manage services as well as assets
 • Track vendor and supplier performance through transparent metrics
 • Optimized allocation of assets for greater return on investment
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…