Data Acquisition

Why Trust Techopedia

What Does Data Acquisition Mean?

Data acquisition is the process of measuring physical world conditions and phenomena such as electricity, sound, temperature and pressure. This is done through the use of various sensors which sample the environment’s analog signals and transform them to digital signals using an analog-to-digital converter. The resulting digital numeric values can then be directly manipulated by a computer, allowing for the analysis, storage and presentation of these data.

Advertisements

Techopedia Explains Data Acquisition

Data acquisition is primarily done using a combination of instruments and tools that form a data acquisition system (DAQ or DAS). The DAS samples the environmental signals and transforms these to machine-readable signals, while the software processes the acquired data for storage or presentation.

There are three components required for data acquisition:

  • Sensors that are able to capture environmental analog signals like temperature, pressure, light or sound
  • Signal-conditioning circuitry that normalizes captured signals; noise reducers and amplifiers are good examples
  • Analog-to-digital converter that converts the conditioned signals into digital data

Specific DAQs are often created for specific physical properties. For example, there are dedicated systems for measuring just temperature or just pressure, but smaller dedicated data acquisition systems can be integrated into a bigger system via software by simply taking the data gathered by those individual systems and presenting them to the user.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…