High-Speed Data Acquisition

Why Trust Techopedia

What Does High-Speed Data Acquisition Mean?

High-speed data acquisition (high-speed DAQ) is the process of getting raw or analog data from the field and converting it into digital data that computers and technological systems can use. High-speed DAQ equipment is used in laboratories that use tools like sensors or transducers to intake data and put it into digital systems that can analyze real-time or physical systems.

Advertisements

Techopedia Explains High-Speed Data Acquisition

Common types of high-speed data acquisition technologies include USB oscilloscopes and data loggers. In particular, high-speed data acquisition equipment will offer enhanced features, such as multichannel or expedited data acquisition capabilities. The idea of high-speed data acquisition is part of an emerging science that has shown a lot of potential ever since the development of powerful computers and devices. This kind of technology can be used in many systems, including facilities management, research and development, and other types of systems analysis. In the future, more advances in high-speed data acquisition may ultimately bring products and services to the market, allowing individual end-users to get analog data into digital systems.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Senior Editor
Margaret Rouse
Senior Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…