Ethernet Data Acquisition

Why Trust Techopedia

What Does Ethernet Data Acquisition Mean?

Ethernet data acquisition hardware is a type of data acquisition hardware that uses Ethernet connections to condition signal data and otherwise transmit data in a laboratory environment or in other situations where hardware systems are acquiring information from outside signals.

Advertisements

Typically, scientific setups use transducers, sensors and other equipment to take in analog data and process it in digital form. Ethernet data acquisition tools act as a bridge between computers and external signals, often sending data to wireless routers or other hardware nodes that can conduct that information in a wireless way.

Techopedia Explains Ethernet Data Acquisition

Part of the data acquisition intake process involves signal conditioning, where devices and systems have to streamline data or make it consistent for adequate acquisition. Other hardware is made specifically for signal conditioning, and will work with dedicated Ethernet data acquisition (DAQ) hardware. Ethernet data acquisition hardware will form part of a larger platform for intake and output of data for scientific uses or other purposes.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…