Server Operating System

Why Trust Techopedia

What Does Server Operating System Mean?

A server operating system (OS) is a type of operating system that is designed to be installed and used on a server computer.

Advertisements

It is an advanced version of an operating system, having features and capabilities required within a client-server architecture or similar enterprise computing environment.

Techopedia Explains Server Operating System

Some common examples of server OSs include:

  • Red Hat Enterprise Linux
  • Windows Server
  • Mac OS X Server

Some of the key features of a server operating system include:

  • Ability to access the server both in GUI and command-level interface
  • Execute all or most processes from OS commands
  • Advanced-level hardware, software and network configuration services
  • Install/deploy business applications and/or web applications
  • Provides central interface to manage users, implement security and other administrative processes
  • Manages and monitors client computers and/or operating systems
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Senior Editor
Margaret Rouse
Senior Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…