Cloud Data Protection

Why Trust Techopedia

What Does Cloud Data Protection Mean?

Cloud data protection is a type of data protection model used to protect stored, static, and moving data in the cloud. It is designed to implement optimal data storage, protection, and security methodologies.

Advertisements

Techopedia Explains Cloud Data Protection

Cloud data protection provides and ensures various services and processes, such as:

  • Integrity: Data is in the same form as its stored version. Data encryption measures are implemented to secure data from illegal editing and corruption.
  • Storage management: The cloud infrastructure must provide a secure and continuously available interface for data access as required. Moreover, logs of each data access, edit and copying event are maintained.
  • Infrastructure security: These are the collective processes, policies and measures that ensure cloud/storage infrastructure security.

An example of cloud data protection is Data Protection as a Service (DPaaS), which provides managed data protection services for stored cloud data. Another example would be a reliable antivirus solution that offers an extra layer of security.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…