Computer Management Software

Why Trust Techopedia

What Does Computer Management Software Mean?

Computer management software is a tool that can automate all or most of the management, maintenance and monitoring tasks of a computer.The tool can execute tasks and processes necessary to keep a computer running or operating in an optimal condition.

Advertisements

Computer management software is also known as PC or desktop management software.

Techopedia Explains Computer Management Software

Computer management software provides workflow/process automation and management services such as the following:

  • Installing, updating and configuring the computer’s operating system with the latest updates/patches.
  • Automating, scheduling and executing virus/malware/vulnerability scans on a computer.
  • Identifying and troubleshooting hardware, software and/or network or connection errors.
  • Monitoring, recording and reporting hardware/software/network/Internet usage statistics.
  • Optimizing a computer system for speed/performance and/or responsiveness.
  • Managing and updating device drivers and/or software applications.
  • Providing remote access to a computer to an administrator or user.
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…