Cloud Network

Why Trust Techopedia

What Does Cloud Network Mean?

Cloud network is referred to a computer network that exists within or is part of a cloud computing infrastructure.
It is a computer network that provides network interconnectivity between cloud based or cloud enabled application, services and solutions. Cloud network can be cloud based network or cloud enabled network.

Advertisements

Techopedia Explains Cloud Network

Cloud network primarily enables a cloud computing infrastructure / solution, its associated components and external users/ application /services to communicate with each other. Typically, cloud network works similar to a standard computer network but its components / devices / operations are centered on cloud computing.
For example, a cloud network will enable connecting a remote user with a cloud application (SaaS) or cloud infrastructure (IaaS). User queries from a web browser/ internet are delivered to and from the remote/backend cloud infrastructure. Similarly, cloud network also enables the network communication between virtual machines.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…