WAN Performance Monitor

Why Trust Techopedia

What Does WAN Performance Monitor Mean?

A Wide Area Network (WAN) performance monitor is a system for evaluating and monitoring the performance of a WAN.

Advertisements

Techopedia Explains WAN Performance Monitor

In contrast to a Local Area Network (LAN), a WAN uses third-party telecommunication lines to distribute data over a broader area.

These larger types of networks require different monitoring systems for effective management. WAN performance monitor tools can test for network issues such as latency and packet loss. Typically, users evaluate network traffic to between different network sites, and look at how data flows from a server to client systems and beyond.

A variety of WAN performance monitor resources allow for different kinds of monitoring. Some of these may include dashboards or other interfaces to measure jitter or other deviations in packet routing. A WAN performance monitor also may help to answer questions about service level agreements (SLA) when poor performance is a factor.

Some network administrators may use WAN performance monitor tools consistently to monitor performance over time or to troubleshoot situations where voice and data connections do not seem consistent or stable.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…