Data Protection as a Service

Why Trust Techopedia

What Does Data Protection as a Service Mean?

Data protection as a service (DPaaS) is a cloud-based or web-delivered service for protecting data assets. Companies can utilize this type of service to enhance network security and to build better security for data in transit and data at rest.

Advertisements

Techopedia Explains Data Protection as a Service

Companies that offer DPaaS provide tools and services that can deliver the functionality of modules, such as network analysis software programs, through a service model. In addition to keeping data safer, DPaaS providers claim that their tools can help clients in bringing their own services to market.

In general, DPaaS tools support the use of technologies like VPN to aid in remote work security. In addition to having these secure “tunnels,” clients may need data backup solutions and more. DPaaS vendors step in and inject their services into the data models used by a business for remote computing. DPaaS services may include the use of hypervisors and network virtualization tools, or firewalls and other resources. Where previously security used to be built into a physical network at a corporate site, much of it can now be outsourced to DPaaS vendors.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…