ValueOps

Why Trust Techopedia

What Does ValueOps Mean?

ValueOps is a philosophy for infrastructure and operations leaders that involves blending a few key conceptual frameworks to leverage various strategic goals. Gartner’s Pace-Layered Application Strategy and a ValueOps philosophy help businesses to align the process of IT development with the needs of a business or organization.

Advertisements

Techopedia Explains ValueOps

In a nutshell, ValueOps combines elements of the DevOps design philosophy for streamlined development, and the Information Technology Infrastructure Library or ITIL framework traditionally used for aligning business needs with IT and its five core volumes. CMMI is another framework that is blended. Gartner resources show how elements of these ideas can be combined in a ValueOps approach where “frameworks are not competing with each other.” Experts explain that de-emphasizing framework selection and taking a blended approach can help to customize the optimal ways in which processes are designed.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…