Virtual Server Facility

Why Trust Techopedia

What Does Virtual Server Facility Mean?

A virtual server facility (VSF) is a setup, or denotes a setup, where a virtual server group is located within a larger hardware context. However, the term is also a trademark of the Hitachi Data Group.

Advertisements

Techopedia Explains Virtual Server Facility

In general, virtual server facility refers to a partitioning system, a feature in ECL-CMOS systems, that allows for embedding a server facility within a greater IT context. IT experts describe it as a "feature" of some versions of ECL-CMOS, which is a combination of two logic principles for integrated circuits. This makes it complex to describe the application of a VSF, which differs from case to case. However, the benefits of these applications clearly relate to the ability to partition server operations and set up virtualization or sophisticated server delegation systems.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…