Automated Regression Testing

Why Trust Techopedia

What Does Automated Regression Testing Mean?

Automated regression testing is a software testing technique that utilizes computer-based tools and techniques in testing software after it has been changed or updated.

Advertisements

It is a test automation process that applies the work flow, plan, scripts and other processes within a regression testing methodology.

Techopedia Explains Automated Regression Testing

Automated regression testing typically requires some initial research into the software testing criteria, test plan and the changes made to the software. As with manual regression testing, the test seeks to unveil functional and non-functional bugs and errors within the tested software after the update process.

Automated regression testing primarily automates:

  • Testing processes that ensure software is recompiled correctly after an update
  • Testing for the work flow or the core logic of the software (identifying if the software is functionally correct)
  • Testing all other supporting services that complement the core software
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…