Hadoop Common

Why Trust Techopedia

What Does Hadoop Common Mean?

Hadoop Common refers to the collection of common utilities and libraries that support other Hadoop modules. It is an essential part or module of the Apache Hadoop Framework, along with the Hadoop Distributed File System (HDFS), Hadoop YARN and Hadoop MapReduce. Like all other modules, Hadoop Common assumes that hardware failures are common and that these should be automatically handled in software by the Hadoop Framework.

Advertisements

Hadoop Common is also known as Hadoop Core.

Techopedia Explains Hadoop Common

The Hadoop Common package is considered as the base/core of the framework as it provides essential services and basic processes such as abstraction of the underlying operating system and its file system. Hadoop Common also contains the necessary Java Archive (JAR) files and scripts required to start Hadoop. The Hadoop Common package also provides source code and documentation, as well as a contribution section that includes different projects from the Hadoop Community.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…