Memory Swapping

Why Trust Techopedia

What Does Memory Swapping Mean?

Memory swapping is a memory reclamation method wherein memory contents not currently in use are swapped to a disk to make the memory available for other applications or processes. The exact state or "page" of memory is copied to the disk to make the data contiguous and easy to restore later.

Advertisements

Techopedia Explains Memory Swapping

Memory swapping is done by the OS kernel or, in the case of virtualized environments, by the hypervisor. It is actually an "expensive" process in regard to its overall impact on the system performance since moving data to and from the disk has considerable overhead. The more applications requiring the system to do memory swapping, the slower the performance becomes due to the increased overhead. In this case, increasing the amount of physical RAM would be the best course of action rather than allowing the system to do constant data juggling between the disk and the memory.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Senior Editor
Margaret Rouse
Senior Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…