Quality of Storage Service

Why Trust Techopedia

What Does Quality of Storage Service Mean?

A quality of storage service (QoSS) is a service that is geared toward accommodating disk storage by optimizing a storage system. The quality of storage service may involve using algorithms to direct memory and disk write operations, or efforts to prioritize I/O for bottlenecks. Some tiered storage systems can also constitute a quality of storage service.

Advertisements

Techopedia Explains Quality of Storage Service

A quality of storage service may also involve caching strategies, as well as automated transfer of data between different media. Some tiered systems can transfer data between mechanical disk and RAID systems. Systems may contemplate the movement of data through solid state drives, or to and from tape media in some older systems. In newer systems, logical unit numbers or LUNs may be used to identify system elements for quality of storage solutions.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…