Physical Data Model

Why Trust Techopedia

What Does Physical Data Model Mean?

A physical data model defines all of the logical database components and services that are required to build a database or can be the layout of an existing database.

Advertisements

A physical data model consists of the table’s structure, column names and values, foreign and primary keys and the relationships among the tables.

Techopedia Explains Physical Data Model

A physical data model primarily defines all the relational data models and objects of the database. It is created using the native database language of the database management system (DBMS). It can also be created by transforming the logical model. A physical data model is used by database administrators to estimate the size of the database systems and to perform capacity planning. The physical data model constraints such as size, configuration and security can vary based on the underlying database system.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…