Data Governance Framework

Why Trust Techopedia

What Does Data Governance Framework Mean?

A data governance framework refers to the process of building a model for managing enterprise data. The framework or system sets the guidelines and rules of engagement for business and management activities, especially those that deal with or result in the creation and manipulation of data.

Advertisements

Techopedia Explains Data Governance Framework

The management and staff of an organization need to make good decisions, i.e., the ones that actually yield results. They thus need to create guidelines and rules, to ensure that these are being followed and then deal with ambiguities, noncompliance and other issues. A data governance framework empowers an organization to do just that, by allowing them to make informed decisions about how to manage data and eventually realize value from it, minimize cost and complexity, manage risk and ensure that the organization can fulfill the ever-growing demand for compliance with regulatory, legal and state requirements.

Organizations need more than just data management; they need a governance system that sets the rules for every type of activity. The system needs to answer data ownership questions, address inconsistencies in data across different departments as well as provide solutions to the growing need of big data and the various advantages it offers.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…