Rainbow Table Attack

Why Trust Techopedia

What Does Rainbow Table Attack Mean?

A rainbow table attack is a type of hacking wherein the perpetrator tries to use a rainbow hash table to crack the passwords stored in a database system. A rainbow table is a hash function used in cryptography for storing important data such as passwords in a database. Sensitive data are hashed twice (or more times) with the same or with different keys in order to avoid rainbow table attacks. Some of the most highly-rated cryptos use cryptographic technology in order for their users to have transparency and safety.

Advertisements

Techopedia Explains Rainbow Table Attack

A password database usually generates a key for a rainbow table and encrypts a password before storing it. When a user enters a password for the nth time, the password is again encrypted with the same key string and then matched with the stored value. A rainbow table is a precomputed lookup table used in cryptography for storing password hashes. It is used for recovering a password based on its hash value.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…