Load Forecasting

Why Trust Techopedia

What Does Load Forecasting Mean?

Load forecasting is a technique used by power or energy-providing companies to predict the power/energy needed to meet the demand and supply equilibrium. The accuracy of forecasting is of great significance for the operational and managerial loading of a utility company.

Advertisements

Techopedia Explains Load Forecasting

Most forecasting methods use numerical techniques or AI algorithms such as recession, neural networks and indistinct logic. Load forecasting can be short-term (a few hours), medium-term (a few weeks up to a year) or long-term (over a year). The end-use and econometric approach is used for medium- and long-term forecasting, whereas the similar-day approach, various regression models, time series, neural networks, statistical learning algorithms and fuzzy logic have been devised for short-term forecasting. Depending on the time-series forecasting, the results can be categorized as:

  • Seasonal — Use of certain utility increases or decreases with season
  • Trend — On certain events
  • Random — No specific cause
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…