Workflow Management Software

Why Trust Techopedia

What Is Workflow Management Software Mean?

Workflow management software is a software application designed for setting up and monitoring a defined set of tasks along with its sequence. It helps users in collaborating and automating processes, as well as in defining different workflows for different types of processes and applications. Workflow management software also helps in reducing the manual efforts involved and in automating redundant tasks.

Advertisements

How does Workflow Management Software Work?

Workflow management software reduces the time needed for transferring pending work between tasks and allows for continual tracking and notification. It also greatly reduces the costs associated with documentation involving paper and manual interventions.

It is not difficult to implement, and allows business processes to continue without major modifications in the application. It brings in continuous business improvements; streamlining and simplification of business processes can be easily tackled, as it provides good process control.

This software helps improve customer service as consistency in doing tasks allows greater predictability in customer response levels. It also allows more flexibility to meet business needs, as well as providing support for runtime functions, built time functions and runtime interaction functions.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…