Test Automation Framework

Why Trust Techopedia

What Does Test Automation Framework Mean?

A test automation framework is essentially a set of guidelines for creating and designing test cases. It is a conceptual part of automated testing that helps testers to use resources more efficiently.

Advertisements

Techopedia Explains Test Automation Framework

Rather than being an actual component of a testing software application, the test automation framework is a combination of concepts and tools that works with items like internal libraries and reusable code modules to provide a foundation for test automation. Test automation frameworks can orient test cases by providing the test case syntax, including directions for methodology, and setting up a scope for iterative testing to make the whole process more efficient and less difficult.

There are different types of models for test automation frameworks — for example, some of them are keyword oriented, where a table of keywords provides the basis for building test cases. A data-driven approach is also possible, where the test framework supplies "inputs" and observes a series of corresponding "outputs." One way to think about this is that it is similar to a graphing calculator’s mapping of a parabolic curve: in the data-driven test cases, a range of variables is used to look at how variable changes affect test outcomes.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…