Expansion Port

Why Trust Techopedia

What Does Expansion Port Mean?

An Expansion port (E_port) is an inter-switch port used in fiber channel topology to connect two fiber switches. An E_port is connected to another E_port to create an inter-switch link (ISL). The E_port carries frames between switches, which are used for fabric management and configuration. It functions as a channel between switches for frames that are intended for Node ports (N_port), Node Loop ports (NL_port) or Nx_ports.

Advertisements

Techopedia Explains Expansion Port

A fiber channel is a high-speed network that connects a number of computer systems and provides a dependable and remote OS interface that requires high bandwidth. The E_port is the point where frames pass between fabric switches. A frame with a destination exits a local switch through an E_port, unless the frame is intended for the switch, N_Port or NL_Port. After a frame passes through the E_port, it is forwarded to a local or final destination.

Each E_port has a unique name within the fabric. An interactive system language (ISL) is used to transmit and receive frames within the fabric, N_port and NL_port. The E_port supports Class 2, Class 3 and Class F services.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…