RAID 3 Recovery

Why Trust Techopedia

What Does RAID 3 Recovery Mean?

RAID 3 recovery is the process of recovering and restoring data in a RAID 3 infrastructure.

Advertisements

It utilizes both automated and manual measures that enable a RAID 3-type array to recover data and operations to last known or best configuration after a failure or error.

Techopedia Explains RAID 3 Recovery

RAID 3 recovery generally requires specialized RAID recovery software. Typically, RAID 3 recovery is required due to a failed RAID controller, rebuilding problems, data corruption and deletion as well as other causes. RAID 3 recovery works by reversing the XOR equation of the parity data. The XOR calculation is achieved through the user data and is stored on a parity drive. Using this XOR equation, any data on any drive can be recovered.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…