Nanomaterial Supercapacitor

Why Trust Techopedia

What Does Nanomaterial Supercapacitor Mean?

A nanomaterial supercapacitor is a capacitor that uses nanomaterial in the manufacturing of electrodes or dielectrics. Supercapacitors are widely used as an alternative to capacitors with high power and energy density, and are used in grid energy storage, electric vehicles, plug-in hybrid vehicles, power tools and mobile electronics. Supercapacitors that use nanomaterial are essentially made up of nanocomposites containing nanotubes (usually composed of carbon material).

Advertisements

Techopedia Explains Nanomaterial Supercapacitor

Nanomaterial is a type of nano-scale material used as building blocks in the fields of physics and electronics, whereas supercapacitors are quickly replacing regular capacitors owing to their high performance and high energy concentration. A nanomaterial supercapacitor is an electrochemical electronic device (capacitor) that has the capability of increasing the surface area of storage of static electrons as the amount of energy increases; it can expand due to its structure made of nanotubes. The anodes and cathodes, like in a conventional capacitor, are separated by insulating material also known as dielectric. The overall performance of a nanomaterial supercapacitor depends upon the material being used to manufacture it and the properties of electrodes.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…