Hot Add

Why Trust Techopedia

What Does Hot Add Mean?

Hot add refers to the ability to dynamically add hardware, virtual or physical, to a running system without downtime.

Advertisements

Techopedia Explains Hot Add

The evident benefit of a hot add is that system administrators can re-provision services without shutting down the systems. This may involve looking at some hardware or software requirements and the syntax for a particular administrative language.

In doing a hot add, system administrators need to determine whether the system has the resources to do this kind of provisioning on the fly. They may also have to check for things like server processor affinity for SQL, assess the schedulers and look at how a hot add will affect current operations.

The idea behind hot add is part of the overall scheme of virtualization — that hardware setups can be sliced and diced into more versatile virtual networks where one physical machine may represent five or six virtual machines, and where administrators can tinker with the allocation of processing power and memory to make operations more efficient.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…