Infonomics

Why Trust Techopedia

What Does Infonomics Mean?

Infonomics is an enterprise management and organization concept that calls for valuating and accounting for data/information as an asset, similar to other enterprise assets. It considers data assets on the same terms as other organizational assets such as physical, human, financial and capital.

Advertisements

Techopedia Explains Infonomics

Infonomics enables in building infocentric organizations that curate, manage and prioritize data and information as an organizational asset. This requires formally accepting, recognizing, valuating and managing data as a business asset. Typically, infonomics focuses on building organization architecture, hierarchy and governance strategy with a focus on data assets. The infonomics approach enables the organization to quantify and leverage the business value out of the entire set of data assets the organization owns.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…