Compact Disc Audio

Why Trust Techopedia

What Does Compact Disc Audio Mean?

Compact disc audio (CDA) is the standard format for audio compact discs (CD). The CD format is
the same that is used in regular CD players. The
data format for digital audio and the physical specifications are all described in the Red Book developed by Philips and Sony. The Red Book was published
in 1980 and contains all the standards and other relevant details about the
CD format.

Advertisements

Compact disc audio (CDA) is also known as compact disc digital audio (CDDA or CD-DA).

Techopedia Explains Compact Disc Audio

The CDA format follows certain standards which are common for all CD formats. The Red Book contains all the parameters common to all compact discs, including:

  • Digital audio encoding specifications
  • Physical parameters
  • Modulation systems
  • Optical parameters
  • Deviations and error rates

The audio in a CDA consists of two-channel signed
16-bit linear PCM sampled at 44,100 Hz. For encoding purposes, audio samples are
all signed 16-bit two’s complement integer, having sample values from −32768 to
+32767. For the data structure, the audio data stream in a CD is continuous, but
has three parts, with the main part being the playable audio track.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…