Data Protection Scheme

Why Trust Techopedia

What Does Data Protection Scheme Mean?

A data protection scheme refers to the collective data protection tools, policies and procedures that protect against data loss in a data storage or backup infrastructure environment. It is used in enterprise data storage and backup environments to deliver robust and reliable data protection services.

Advertisements

Techopedia Explains Data Protection Scheme

A data protection scheme uses data protection algorithms to eliminate or minimize data loss in a storage environment. A data protection scheme generally provides a higher mean time between data loss (MTBDL) than a RAID-based data protection platform. Typically, a data protection scheme helps in quickly rebuilding a storage drive and reduces storage protection costs. It uses a higher processing capacity of processors and data protection algorithms to provide enhanced, quick and cost effective data protection.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…