Cloud Management Platform

Why Trust Techopedia

What Does Cloud Management Platform Mean?

A cloud management platform is a tool, usually offered by a specialized vendor, that allows the management of multi-cloud environments, combining public, private and hybrid cloud options.

Advertisements

Techopedia Explains Cloud Management Platform

As many companies take advantage of multi-cloud options to create more precise solutions for each part of a business architecture or for each individual business process, cloud management platforms can help them with the administration of these complex systems.

Although cloud management platforms from different vendors may provide unique features or specific functionalities, typically, the platforms have similar features, including a self-service interface, resources for cloud service metering and tools for workload optimization.

In general, a cloud management platform can help businesses adjust to a more complex cloud-centered IT strategy.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…