Contactless Card

Why Trust Techopedia

What Does Contactless Card Mean?

A contactless card is a physical card that is part of a contactless payment system, which offers more convenience than traditional point-of-sale payment systems where customers use standard debit or credit cards.

Advertisements

Techopedia Explains Contactless Card

A contactless card has a built-in radio-frequency module that allows it be processed without being swiped through a magnetic stripe reader. As a result, the user does not have to swipe the card, but simply hold it up close to an RFID reader.

Contactless cards have been a traditional part of certain purchase systems, such as highway toll systems. Many companies also use contactless card systems for security, which allows an employee’s ID badge to unlock doors or facilitate security access just by placing it near an RFID reader. However, these kinds of systems are now making their way into retail, to make buying more convenient for the average consumer.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…